Gdzie można postawić naziemny zbiornik na paliwo?

Posadowienie naziemnego zbiornika paliwa jest ściśle uwarunkowane konkretnymi przepisami. Najistotniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniego terenu. Oprócz tego liczy się minimalna odległość zbiornika od granic działki lub obiektów budowlanych. O czym należy wiedzieć, aby prawidłowo postawić naziemny zbiornik na paliwo?

Na jakiej powierzchni można postawić naziemny zbiornik na paliwo?

Okoliczności posadowienia zbiornika na paliwo ściśle określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Zakłada on, że paliwa płynne klasy III mogą być przechowywane na własny użytek w zbiorniku naziemnym, dwupłaszczowym, o pojemności do 5 m³.

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy musi być posadowiony na stabilnej, płaskiej, niepalnej i precyzyjnie wypoziomowanej powierzchni. Należy mieć na uwadze, że użytkownik, który jest odpowiedzialny za zbiornik, musi udostępnić określony zbiornik do okresowych kontroli oraz przeglądów. Stąd też niezwykle ważne jest bezpieczeństwo, tak by bez żadnych kłopotów osoba kontrolująca mogła przeprowadzić czynności. Naziemny zbiornik musi być umieszczony blisko drogi dojazdowej, której szerokość zapewni bezproblemowy dostęp dla cysterny, która dowozi płynną ciecz do zbiornika.

Odpowiednia odległość zbiornika od obiektów

Niezależnie od pojemności zbiornika musi być on odpowiednio usytuowany względem innych obiektów. Zbiornik 20000l, jak i zbiornik 10000l musi być oddalony o:

  • 3 metry od: linii energetycznej (napięcie znamionowe nie może przekraczać 1kV), od drogi publicznej,
  • 5 metrów: od linii energetycznej (napięcie znamionowe powyżej 1 kW, lecz nieprzekraczające 15 kV), obiektów budowlanych, zbiorników wodnych i granic działki,
  • 10 metrów: od terenów leśnych i budynków mieszkalnych.

Należy pamiętać, że nie można posadawiać zbiorników wewnątrz budynków, w pomieszczeniach gospodarczych oraz garażach.

Czy istnieje konieczność rejestracji zbiornika w UDT?

Praca nie wszystkich zbiorników musi rozpoczynać się decyzją zezwalającą na eksploatację. Jednak w wielu przypadkach muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego. I tak te o maksymalnej pojemności 2,5 m³ są objęte dozorem uproszczonym zaś powyżej tej powierzchni — dozorem ograniczonym. Stąd też ich rejestracja w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego jest koniecznością. Polega ona na wypełnieniu odpowiednich wniosków i dołączeniu do nich dokumentacji technicznej i badania odbiorczego.

Jak widać, posadowienie naziemnego zbiornika na paliwo, jest obarczone przepisami prawnymi. Dlatego też warto się z nimi zapoznać, by później móc bezpiecznie i spokojnie z niego korzystać.

Redakcja DKHome